میله ی رابط نخ پرت کن به داخل پیشانی الیک

260,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میله ی رابط نخ پرت کن به داخل پیشانی الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر