میله پایه بلند کن داخل تنه 22 سانت

توضیحات

میله پایه بلند کن داخل تنه 22 سانت 

طول این محصول 22 سانتیمتر میباشد.

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
سایر

نظرات مشتریان

ثبت نظر