میله هدایت کننده پل الیک دوپل

13,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میله هدایت کننده پل الیک دوپل

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات بالا
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر