میله سر قائمی راسته دوز

92,300 تومان
{{ message }}

توضیحات

میله سر قائمی راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر