میله اصلی ارتباط موتور با دسته تیغ متحرک الیک

650,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میله اصلی ارتباط موتور با دسته تیغ متحرک الیک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر