مگنت دستگاه تیغ راسته دوز

توضیحات

مگنت دستگاه تیغ راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
الکترونیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر