ماسوره درشت آلومینیومی

13,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

ماسوره درشت آلومینیومی

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر