ماسوره آلومینیومی الیک

13,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

ماسوره آلومینیومی الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر