قلوه دستگاه تیغ الیک 430

توضیحات

قلوه دستگاه تیغ الیک 430

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات بالا
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر