قلاب وسط کمرکش لی6 سوزن

توضیحات

قلاب وسط کمرکش لی4 سوزن

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر