قلاب وسط تو جیب دوز

  • ناموجود
  • مدل های مربوط: تو جیب دوز dadili ,
  • شناسه قطعه: 293584
    Stock Keeping Unit (SKU): 293584
  • کد فنی: 19-837
    Manufacturer Part Number (MPN): 19-837

توضیحات

قلاب وسط تو جیب دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر