قلاب تک شاخ مادگی چشمی

توضیحات

قلاب تک شاخ مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر