دینام چرخ دستی با پدال (کیوتکس)

توضیحات

دینام چرخ دستی با پدال

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
الکترونیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر