قاب پلاستیکی محافظ پشت الیک

توضیحات

قاب پلاستیکی محافظ پشت الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پلاستیکی
موقعیت قطعه
قطعات بالا

نظرات مشتریان

ثبت نظر