فنر نخ گیر لبه ماکو دوماکو کامپیوتری

45,500 تومان
{{ message }}

توضیحات

فنر نخ گیر لبه ماکو دوماکو کامپیوتری

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه استفاده شده
فنر ها
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر