صفحه سوزن دوریالی کونیک کوچک الیک

130,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

صفحه سوزن دوریالی کونیک کوچک الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر