صفحه دوریالی سوراخ زیر ظریف دوز جیب پشت دوز

توضیحات

صفحه دوریالی سوراخ زیر ظریف دوز جیب پشت دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر