صفحه دوخت مدل تانکی سه قلاب

توضیحات

صفحه دوخت مدل تانکی سه قلاب

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر