شیطانک سه سوزن سه قلاب

توضیحات

شیطانک سه سوزن سه قلاب

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر