سوزن بند پل دوز تیغ دار

487,500 تومان
{{ message }}

توضیحات

سوزن بند پل دوز تیغ دار

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر