سوزنبند کمرکش 6 سوزنه لی

توضیحات

سوزنبند کمرکش 6 سوزنه لی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر