سوزنبند سه سوزن کابویی

توضیحات

سوزنبند سه سوزن کابویی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر