سنسور داخل پدال

1,320,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

سنسور داخل پدال 

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
الکترونیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر