دنده فلزی پشت کمرکش لی

توضیحات

دنده فلزی پشت کمرکش لی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر