دنده خروسی الیک

1,040,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

دنده خروسی الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر