دست کامل قلاب مادگی چشمی ریس

توضیحات

دست کامل قلاب مادگی چشمی ریس

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر