درب گوشکوبی الیک ضخیم

780,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

درب گوشکوبی الیک ضخیم

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر