خودکار خیاطی اکلیلی نقره ای تک عددی

توضیحات

خودکار اکلیلی نقره ای بزرگ تک عددی

خط کشی انجام شده با این خودکار بر اثر شستوشو پاک خواهد شد.

ویژگی ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر