تیغ ثابت پهن زیر صفحه مادگی چشمی02

توضیحات

تیغ ثابت پهن زیر صفحه مادگی چشمی02

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر