تیغ ثابت زیر صفحه مادگی خطی 780

توضیحات

تیغ ثابت زیر صفحه مادگی خطی 780

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه.
تیغ

نظرات مشتریان

ثبت نظر