تنظیم نخ کوچک راسته دوز

توضیحات

تنظیم نخ کوچک راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر