تنظیم نخ کامل الیک

توضیحات

تنظیم نخ کامل الیک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر