تسمه بزرگ پشت مادگی چشمی

توضیحات

تسمه بزرگ پشت مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات بالا
نوع قطعه استفاده شده
پلاستیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر