بیده کتابی داخل کشویی شیطانک راسته دوز

توضیحات

بیده کتابی داخل کشویی شیطانک راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر