بست نگه دارنده شلنگ اتو

3,300 تومان
{{ message }}

توضیحات

بست نگه دارنده شلنگ اتو

ویژگی ها

عمومی

نوع اصالت قطعه
اصلی
موقعیت قطعات اتو
قطعات منبع
نوع قطعه اتو
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر