برچسب کاغذی 30*45 (2000 تایی)

توضیحات

برچسب کاغذی 30*45 (2000 تایی)

ویژگی ها

عمومی

کاربرد
بسته بندی و جین بندی

نظرات مشتریان

ثبت نظر