برچسب شیشه ای 100*30 (ترنسپرنت)

توضیحات

برچسب شیشه ای 100*30 (ترنسپرنت)

ویژگی ها

عمومی

کاربرد
بسته بندی و جین بندی

نظرات مشتریان

ثبت نظر