برد راه انداز PMD

14,850,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

برد راه انداز PMD

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
الکترونیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
الکترونیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر