بازوی دستگاه تیغ الیک دوپل

828,750 تومان
{{ message }}

توضیحات

بازوی دستگاه تیغ الیک دوپل

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر