اهرم دستگاه تیغ جیب پشت دوز

توضیحات

اهرم دستگاه تیغ جیب پشت دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر