پلتفرم جامع 20بافت

تحلیل کامل دوخت شلوار جین

مستندی کامل از یک تولیدی شلوار جین

تحلیل دوخت و ماشین آلات جلو شلوار جین

تحلیل دوخت و ماشین آلات پشت شلوار جین

تحلیل دوخت و ماشین آلات داخل شلوار جین

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به نوین ایده پردازان 20 بافت می باشد.