پایه خطا کش دار راسته دوز 5.16

توضیحات

پایه خطا کش دار راسته دوز 5.16

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت

نظرات مشتریان

ثبت نظر