پایه خطا کش دار راسته دوز 3.8

توضیحات

پایه خطا کش دار راسته دوز 3.8

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت

نظرات مشتریان

ثبت نظر