ماسوره الومینیومی الیک

13,750 تومان
{{ message }}

توضیحات

ماسوره الومینیومی الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر