تنه المینیومی اصلی نگهدارنده میل سوزن داخل پیشانی مادگی چشمی

3,063,500 تومان
{{ message }}

توضیحات

تنه المینیومی اصلی نگهدارنده میل سوزن داخل پیشانی مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر