رویداد ها

رویداد ها

معرفی بازار کار

معرفی بازار کار

مشاهده
نمایشگاه ها

ویدئوهای پوشش نمایشگاه های مرتبط صنعت نساجی و پوشاک

مشاهده
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

مشاهده
مصاحبه با طراحان لباس

مصاحبه و گفت و گو با مزون داران، کارآفرینان و فعالان حوزه دوخت و پوشاک

مشاهده